Ukoliko ste popunili memoriju aparata potrebno je fajlove sa kartice prebaciti na CD. Također isti postupak možemo odraditi i sa Vašom fleš memorijom. A ukoliko imate stare filmove ili koristite film kod fotografisanja, onda Vam nudimo uslugu prebacivanja fotografija sa filma na CD.

 memorijanacd

Ukoliko imate već urađene fotografije a iste su Vam potrebne u elektronskom obliku, onda Vam nudimo skeniranje fotografija. Također moguće je skenirati i raznu dokumentaciju i snimiti na cd. Ovo je potrebno uraditi kada imate potrebu da skeniranu dokumentaciju npr. šaljete preko interneta.

 skeniranjenacd

Možda ste već imali situaciju da greškom obrišete memorijsku karticu ili da Vaše fotografije nekako nestanu sa memorije. U tom slučaju, postoji mogućnost da obrisane fajlove povratimo. Kada se javi ovakva situacija nemojtee ništa više snimati na karticu već istu donesite odmah kod nas u atelje kako podaci ne bi bili trajno uništeni.

 recovery